Els materials porosos absorbeixen qualsevol líquid, reduint la vida útil del material. Senguard®, el tractament dels granits Sensa® i Protop® pels granits Naturamia® penetra en el interior de la superfície, integrant-se per enllaç químic al material, donant lloc a una protecció invisible que la protegeix de les taques. Aquest tractament és de llarga duració y repel·leix amb fermesa líquids com l’aigua o l’oli.

També resisteix la radiació UV, per tant, la superfície no pateix alteració de color degut a la radiació solar, amb el que el seu aspecte i durabilitat continuaran inalterables, inclús en exteriors.