El flamejat consisteix a sotmetre la superfície a tractar a una flama que assoleix temperatures d’aproximadament 2.500ºC. Això provoca que, com a conseqüència del xoc tèrmic, se’n desprenguin petites làmines o fragments.

L’aspecte resultant és un acabat rugós però amb un aspecte cristal·lí, sense canvis apreciables en el color.

S’aplica als granits i, en menor mesura, als marbres, concretament als que en la composició tenen quars, feldspat o altres materials sensibles a les temperatures a les quals són sotmesos. Aquest procés no deixa rastre de la flama a la pedra i hi afegeix una protecció extra contra els agents atmosfèrics.