Dekton es una superfície artificial ultra compacta. En la seva fabricació s’utilitza la exclusiva tecnologia “TSP”, un procés tecnològic  que reprodueix de forma accelerada els canvis metamòrfics que pateix la pedra natural al llarg de milers d’anys, que barreja altes pressions i altes temperatures.

La microscòpia electrònica permet apreciar la nul·la porositat del material, conseqüència del procés de sinterització i ultra compactació exclusiva de DEKTON. Aquesta porositat cero i la inexistència de micró-defectes causants de tensions o punts dèbils, generen la característica diferencial de DEKTON, una alta resistència al calor i excel·lent resistència al ratllat.