El basalt és una roca d’origen magmàtic com el granit, però amb una composició diferent. Està constituït principalment de feldspat i de materials ferromagnèsics com l’olivina o l’augita, i a diferència del granit gairebé no conté quars. De vegades presenta petits orificis, que no són altra cosa que el rastre de bombolles de gasos. El seu color pot variar des del negre absolut a un gris fosc verdós.

Per les seves característiques físic mecàniques, és un material idoni per a revestiments i paviments exteriors, fins i tot els de circulació intensa.

Els materials naturals estan subjectes a diferències de tonalitat i viat, pel que les fotografies exposades, són només orientatives