La pedra sorrenca es pot considerar una varietat de les calcàries i té una composició de sorra compactada per carbonat càlcic o òxid de ferro. A diferència de les calcàries, no es pot polir a causa de la seva porositat i composició.

Els materials naturals estan subjectes a diferències de tonalitat i viat, pel que les fotografies exposades, són només orientatives.

Els materials naturals estan subjectes a diferències de tonalitat i viat, pel que les fotografies exposades, són només orientatives