El buixardat consisteix a picar repetidament, amb una eina proveïda de puntes, la superfície que s’ha de tractar. El resultat no sempre és el mateix, ja que pot variar segons la duresa del material, l’eina que s’usi o el nombre de passades. Amb això s’aconsegueix un acabat antilliscant.