És una roca sedimentària menys compacta que el marbre, composta majoritàriament per carbonat càlcic. És molt abundant i l’origen pot ser orgànic, detrític o químic. Altres components presents en la seva composició són l’òxid de ferro, fòssils i altres minerals.

Ja que en la majoria de casos la seva lluïssor és escassa i/o poc duradora, s’utilitza en altres acabats com Entoscat, Tall de serra, Abuixardat o el Sorrejat.

Ideal, pel seu preu competitiu, per a revestiments exteriors, coronaments de murs i piscines, cornises o columnes, i en interiors per a elements decoratius com xemeneies, revestiments de parets…

COLORS D’EXEMPLE:

Els materials naturals estan subjectes a diferències de tonalitat i viat, pel que les fotografies exposades, són només orientatives