Consisteix a sotmetre la pedra a un procés que pot ser mecànic o químic. Amb aquests processos es busca un acabat que imita el marbre, que ha estat sotmès a les agressions mediambientals durant segles que el deixen sense lluïssor i erosionat. A més del component estètic que ofereix aquest acabat, dota la pedra d’un cert grau de rugositat, que la fa apta per a l’ús en exteriors ja que li dóna unes propietats antilliscants superiors a les del marbre polit.