L’aglomerat de sílice es fabrica mitjançant un procés anomenat Bretonstone System, que consisteix en la compactació per vibro compressió al buit, de entre 90 y 95% de Sílice, Quars, 7% de resina de polièster, i en menor mesura, colorants, additius, i depenent de la classe, trossets de cristalls i/o Quars. Una vegada compactat en el motlle, s’introdueix en un forn a una temperatura de al voltant de 85°C durant uns 30 minuts, per aconseguir la seva polimerització.

Els sintètics de base de sílice com és el cas de Silestone® són, per la seva gran duresa i baixa absorció, materials ideals per a plats de cocció de cuïna o bany, així com per a paviments i revestiment de parets per a aquestes estances. Per altre costat, el seu ús no és recomanable en exteriors en acabats polit.

Silestone, capdavanter mundial en la fabricació d’aquest material, incorpora en exclusiva un component que inhibeix la proliferació de bactèries.

Disponible en acabat Polit, Suede® i Volcano® (Segons colors) Possibilitat de acabat sorrejat sota comanda.

COLORS D’EXEMPLE:

Si voleu veure més exemples de colors, visiteu la web: www.silestone.es/colores.