No és un tipus de material en concret, sinó que fa referència a qualsevol de les classes que es descriuen en altres apartats, sense cap mena de procés d’acabat en la seva transformació.

Es fa servir per a acabats rústics, com a revestiment de murs, paviments per a jardins, revestiments de xemeneies, maçoneria, etc..

Cantera de piedra