Apomazado

Aquest acabat, que es realitza a les pedres que presenten un nivell de cristal·lització alt, en ressalta la textura i el color sense deixar-hi cap marca visible i hi proporciona un to més fosc que el tall de serra, però sense arribar a tenir lluïssor. Això s’aconsegueix mitjançant un procés d’abrasió, que consisteix a passar-hi pedres o papers de vidre de diferent granulometria fins que s’obté l’acabat desitjat.  L’entoscat és el pas previ al polit.