El granit és una roca ígnia, molt compacta, de textura cristal·lina. Aquesta roca es cristal·litza a partir d’un refredament molt lent del magma i està formada bàsicament de feldspat, quars i mica, tot i que també s’hi troben altres minerals com magnetita, esfèn, moscovita, cordierita, apatita… Blau nit Blanc perla…

Per la seva gran duresa és molt adequat per a taulells de cuina i tota mena d’aplicacions en exteriors com façanes, paviments, escales, ampits de finestres, monuments, art funerari, etc…

Els materials naturals estan subjectes a diferències de tonalitat i viat, pel que les fotografies exposades, són només orientatives