Com a conseqüència de dividir el bloc que s’obté de la pedrera en taules, obtenim aquest acabat que és el punt de partida per a tots els demés. Les serres utilitzades en aquest procés deixen la seva la seva empremta a la pedra amb una aparença semi-rugosa i imperfecta  i al contrari del Polit, ni deixa veure la aparença de la pedra, ni tapa el porus del material.