El marbre és una roca compacta que es forma a partir de roques calcàries i, com a conseqüència d’estar sotmeses a pressions i temperatures molt elevades, es cristal·litzen. En la composició hi predomina el carbonat càlcic, en un percentatge proper al 90%; el percentatge restant el componen, depenent de la classe, materials molt variats com moscovita, feldspat i una gran varietat de fòssils. Així, les qualitats físiques i estètiques del marbre depenen de la diferent combinació d’aquests components.

Per la seva facilitat de poliment i bellesa, es fa servir principalment en paviments, decoració, escultura i artesania; en interiors, per a escales, xemeneies i tota mena d’elements decoratius.

Els materials naturals estan subjectes a diferències de tonalitat i viat, pel que les fotografies exposades, són només orientatives