El que en una façana pintada és només un petit accident, en el cas d’una façana revestida de qualsevol producte petri és un gran desastre. És convenient tractar aquestes superfícies amb un producte adequat per tal que una pintada amb pintures o retoladors no suposi una reparació molt costosa en la majoria dels casos.